Zbieranie wody deszczowej na własnej posesji to świetny sposób na oszczędzanie wody. Można ją wykorzystać do wielu celów, m.in. do tradycyjnego podlewania upraw, nawadniania trawnika za pomocą zraszacza oraz wszelkich innych prac ogrodowych.

Dane dotyczące opadów deszczu

Według dostępnej literatury w Polsce deszcz pada średnio przez 140 do 220 dni w roku. Opady te mogą charakteryzować się różnym stopniem intensywności, więc ilość opadów można określić jako - suma opadów w ciągu roku. Średnia suma opadów w Polsce wynosi 600 mm. Parametr ten podlega wahaniom w zależności od ukształtowania powierzchni i może wynosić od poniżej 500mm w centralnej Polsce do ponad 1000mm w Tatrach. Ponieważ niziny Polski zajmują większość jej terytorium, średnia opadów jest bliższa niż dolna granica tego przedziału.

Według danych IMGW opady w Polsce w ostatnim wieloleciu wykazują tendencję spadkową rocznych sum opadów oraz zmianę struktury opadów. Wzrost liczby dni z intensywnymi opadami w ciągu doby i wzrost liczby dni bez opadów. Tym bardziej ważne jest wychwytywanie każdej kropli wody opadowej i zatrzymywanie jej na swojej posesji.

Przykład: Ile wody deszczowej możesz zebrać?

Statystyki, które stworzyłem w tym zakresie, pomogą Ci określić, ile wody deszczowej może zebrać Twój dom. Obliczenia te oparte są na rzeczywistych danych z mojego miejsca zamieszkania, które znajduje się w jednej dzielnicy domów jednorodzinnych we Wrocławiu.

Dane i wyniki z obliczeń:

Mój dom ma powierzchnię dachu 171 m2 (dach dwuspadowy, 1260x1100 cm, kąt nachylenia 36deg).

Wrocław ma średnią opadów 600mm

W zależności od powierzchni i spadku, współczynnik spływu wynosi 0,9

Spływ wód opadowych z powierzchni mojego dachu szacuje się zatem na Q " 92m3/rok.

Matematyka deszczowa nie działa, a metody szacowania opierają się jedynie na obserwacjach meteorologicznych i statystyce. To proste obliczenie pokaże, ile wody rocznie możemy pozyskać z naszych dachów i ile możemy wykorzystać na potrzeby naszej posesji.

Oszczędność wody deszczowej - prosta kalkulacja

Wodę deszczową mamy zbieraną za darmo. Nie wliczam w to kosztów instalacji systemu do jej zbierania. Ten z kolei jest łatwy do obliczenia.

Gdybym pobierał dokładnie taką samą ilość wody przez cały rok (czyli zapłaciłbym więcej niż polskie funty 1.050, gdybym pobierał 92 m3 wody z mojego wodociągu. Aktualna cena jednostkowa za 1m3 wody pobranej i uzdatnionej we Wrocławiu wynosi 11,45 zł. Jeśli rozliczam się tylko za dostawę wody (gdy mamy kran ogrodniczy), to moje koszty są niższe, bo zmniejsza się koszt odbioru ścieków. W ten sposób zużycie 92m3 wody wyniesie 517 zł. Stawka za 1m3 wody wynosi 5,62zł.

Podsumowanie

Nasze ogrody będą wymagały nawadniania ze względu na zmieniający się klimat - brak pokrywy śnieżnej w zimie oraz częstsze i dłuższe okresy bez deszczu w lecie. Dzięki temu możemy stworzyć własną przestrzeń zieloną, która cieszy nasze oczy i daje nam możliwość stworzenia mikroklimatu w naszym ogrodzie.

Obecnie skupiamy się na zatrzymywaniu wody w gruncie, gdzie trafiają opady.

Woda deszczowa może być zbierana i wykorzystywana w porach bezdeszczowych.