Profesjonalnie zaprojektowany i zbudowany system zarządzania wodą deszczową pozwoli Ci cieszyć się dobrodziejstwami natury przez wiele kolejnych lat. W fazie planowania należy uwzględnić pojemność zbiornika retencyjnego, aby zapewnić, że system będzie zarówno wydajny, jak i ekonomiczny.
Metody obliczania najlepszego rozwiązania można podzielić na uproszczone i szczegółowe.

Ważne jest jednak, aby rozróżnić systemy domowe, ogrodowe i przydomowe. Ponieważ do każdego z nich można wykonać zbiorniki o różnych rozmiarach, istnieje wiele możliwości. Przy określaniu wielkości i objętości zbiorników bierze się pod uwagę minimalną powierzchnię dachu każdego systemu uproszczonego. Ważna jest powierzchnia ogrodu, który będzie nawadniany (w metrach). Nie jest ona jednak istotna w przypadku systemu domowego. Wynika to z faktu, że system musi być w stanie zapewnić wystarczającą ilość wody dla wszystkich mieszkańców. Oba te parametry muszą być uwzględnione przy projektowaniu systemu dla ogrodu przydomowego. Do oszacowania wielkości zbiorników retencyjnych można wykorzystać gotowe tabele producentów systemów.

Na czym polega metoda szczegółowa?

Metoda szczegółowa jest zalecana, jeśli trzeba obliczyć dokładną wielkość zbiorników retencyjnych. W tym celu będziemy potrzebować wielu danych.
Po pierwsze, plan powierzchni dachu. Bierzemy pod uwagę tylko te miejsca, z których woda deszczowa faktycznie spłynie do zbiornika.

Po drugie - współczynnik spływu. Ta wartość mówi o tym, ile wody z dachu można przepompować do zbiornika. Jest ona uzależniona od rodzaju i kąta nachylenia dachu. Współczynnik spływu o najmniejszej wartości wynosi 0,3-0,4 i dotyczy on dachów zielonych. Natomiast maksymalny wynosi 1. Przyznaje się go dachom wykonanym z blachy, dachówek ceramicznych i betonowych.

Po trzecie - Lokalizacja budynku, z którego będzie odprowadzana woda deszczowa. Od położenia geograficznego zależy, ile deszczu można się spodziewać w danym roku. Parametr ten można określić korzystając z map, które przedstawiają dane dotyczące średnich rocznych opadów na podstawie wieloletnich obserwacji.

Wszystkie powyższe liczby należy pomnożyć. Wynik to roczny zbiór wody w systemie. Następnie bierzemy pod uwagę liczbę gospodarstw domowych, a także urządzenia i inne czynności, do których będzie wykorzystywana woda deszczowa (np. spłukiwanie toalety, pralka itp. Mnożymy szacowane zużycie dla każdego obszaru przez liczbę członków gospodarstwa domowego. W ten sposób obliczamy nasze całkowite roczne zużycie wody.

Do obliczenia wielkości zbiornika posłuży nam następujący wzór: (roczny uzysk wody + roczne zapotrzebowanie)/2) x 21 dni/365. Wynik należy zawsze zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej. Na przykład 4.200 litrów można przeliczyć na 5.000 litrów. Liczba ta stanowi optymalną pojemność zbiornika do gromadzenia wody deszczowej.