Eksploatacja rynien to skuteczny sposób na ochronę budynku przed wilgocią i innymi szkodami. Prawidłowy i dokładny montaż wszystkich elementów jest kluczowy dla działania całego systemu. Inwestycja poczyniona na początku zwróci się przez lata, ponieważ orynnowanie będzie nadal odprowadzać wodę deszczową z dachu. Jakie są zasady montażu rynien? Jak zrobić to prawidłowo?

Przed przystąpieniem do montażu - policz

Ważne jest, aby obliczyć wydajność systemu rynnowego przed rozpoczęciem ich instalacji. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią liczbę rynien dachowych i umieścić je w miejscach, które będą odprowadzać wodę z połaci dachowej podczas deszczu lub roztopów. Musimy obliczyć efektywną powierzchnię dachu oraz maksymalną powierzchnię dachu. Te liczby pomogą nam określić liczbę elementów, przekroje i przepustowość systemu. Możemy również określić miejsca montażu poszczególnych elementów, aby zapewnić skuteczne orynnowanie.

Zasady montażu rynien

Pewne zamocowanie

Rynny umieszcza się na hakach, które są specjalnie do tego celu wykonane. Haki, które mocuje się do deski czołowej lub w przypadku haków do krokwi muszą mieć odpowiedni rozstaw. Producent zaleca rozstaw 55 cm dla rynien stalowych w systemach Q STALLYO PRO i Q STALLYO MIXPRO. Dopuszczalna jest maksymalna długość 60 cm. Dylatację należy zastosować, jeśli ciąg rynnowy jest większy niż 16 mb. Haki sąsiednie nie powinny być umieszczone dalej niż 15 cm od powstałego połączenia. To samo dotyczy narożników i zaślepek.

Spadek nie będzie spływał

Haki, które są dobrze rozmieszczone powinny zapewnić prawidłowe nachylenie każdej rynny. Rynna musi umożliwiać swobodny przepływ wody aż do najniższego punktu. Odpływ znajduje się na końcu rynny. Spadek w kierunku odpływu powinien wynosić 1-3 mm na każdy 1 mb rynny.

Od poziomu do pionu

Pionowe elementy systemu rynnowego podlegają tym samym zasadom montażu. Do mocowania rur spustowych stosuje się specjalne obejmy. Obejmy te są następnie mocowane do elewacji za pomocą kołków. Wybieramy długość równą grubości ocieplenia budynku, aby uchwyt był pewny i stabilny. 150 cm to zalecany rozstaw kołków. Musimy zadbać o to, aby mocowania były rozmieszczone równomiernie. Również musimy zachować ostrożność podczas dokręcania obejm rur spustowych. Należy to robić delikatnie i nie na siłę, aby nie uszkodzić rur.

Fundamentem jest ziemia!

Woda odprowadzana z dachu przez rynny i rury spustowe trafia ostatecznie do kanalizacji burzowej, bezpośrednio do gruntu lub do częściej spotykanych zbiorników na wodę deszczową. Na końcu projektów, które nie mają podłączenia do kanalizacji, do rury dołącza się kolano. Tutaj również ważne są odległości. Kolanko powinno znajdować się co najmniej 20 cm od ziemi.

Różne systemy rynnowe mają różne zasady montażu. Wszystkie rodzaje orynnowania mogą być montowane z zachowaniem tych samych zasad: zachowania odległości między hakami i uzyskania odpowiedniego spadku. Szczegółowe parametry poszczególnych rodzajów orynnowania mogą się różnić w zależności od materiału, z którego są wykonane, ich kształtu, sposobu łączenia oraz elementów architektury budynku. Czynniki te należy wziąć pod uwagę planując odwodnienie dachu dla konkretnego projektu.

Jeśli nie jesteśmy pewni, jak dobrać elementy lub gdzie je zamontować, należy skonsultować się z profesjonalistami. Pamiętajmy o zasadzie Raz na zawsze. Właściwy montaż jest kluczowy dla prawidłowego działania systemu rynnowego, a co za tym idzie - utrzymania funkcjonalności, a także estetyki domu.