Opady atmosferyczne są jednym z etapów cyklu hydrologicznego. Jest to naturalny obieg i ruch wody w przyrodzie. Przyjmuje się, że woda w tym cyklu jest stała, że istnieje równowaga między jego etapami, że woda ta jest w ciągłym ruchu,.

Woda deszczowa pochodzi z ziemi

Opady atmosferyczne odnoszą się do przemieszczania się wody z atmosfery na powierzchnię ziemi. Energia słoneczna jest wykorzystywana do wywołania procesu parowania, który polega na unoszeniu pary wodnej do atmosfery. Cząsteczki pary wodnej łączą się w drobne cząsteczki wody. Jest to proces kondensacji, w wyniku którego powstają chmury. Chmury składają się z cząsteczek wody, które są w ciągłym ruchu. Zderzają się one ze sobą i łączą. Po osiągnięciu określonej masy spadają na ziemię jako opady atmosferyczne.

Opad może być deszczem, śniegiem, gradem lub mżawką. Jest to jednak nadal woda. Stan fizyczny i wielkość kropli opadów będzie się zmieniać w zależności od warunków pogodowych.

Jakość wody opadowej

Choć cząsteczki wody, które z niej powstają oraz para wodna, która trafia do atmosfery, zawierają już niewielkie ilości domieszek, to opad atmosferyczny może znacznie wzbogacić wodę o dodatkowe substancje. Jest to pierwszy etap zanieczyszczania wody przez deszcz. Kropelki wody są odpowiedzialne za wychwytywanie zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu, gdy mają z nim kontakt. Zanieczyszczenia te powstają głównie w wyniku emisji z zakładów przemysłowych, tras komunikacyjnych oraz lokalnych palenisk. Następnie krople deszczu mieszają się z gazami takimi jak tlenek węgla i dwutlenek siarki, tlenek azotu oraz związki węglowodorowe.

Faza spływu jest kolejnym etapem zanieczyszczeń deszczowych. Jest to moment, w którym deszcz dotyka powierzchni, na którą spada. Tutaj również zanieczyszczenia są powodowane przez substancje znajdujące się w powietrzu, które spadają na powierzchnię, np. dachu.

O jakości wody deszczowej decyduje to, gdzie ona spada. Można przyjąć, że woda deszczowa z domów jednorodzinnych, które znajdują się z dala od tras szybkiego ruchu, a w pobliżu nie ma zakładów przemysłowych, jest umownie czysta.

Woda deszczowa jest wykorzystywana w gospodarstwie domowym

Choć wymagań jakościowych stawianych wodzie pitnej nie spełniają domieszki do deszczu, to jednak można je wykorzystać do wielu celów.

Woda, która płynie z naszych kranów podlega kilku procesom technologicznym. Dociera do nas poprzez rury wodociągowe, dzięki czemu może być bezpiecznie spożyta. Należy pamiętać, że nie wszystkie czynności wymagają jakości wody.

Deszczówkę zebraną na własnej posesji można wykorzystać do podlewania upraw, a także do czyszczenia chodników i tarasów (np. po pracach ziemnych), mycia schodów zewnętrznych, spłukiwania samochodu (choć nie mam tu na myśli mycia samochodu w miejscu do tego nieprzeznaczonym, aby nie zanieczyścić gleby).