Systemy rynnowe mają za zadanie odprowadzać wodę z połaci dachowych i kierować ją do rur spustowych. Bezpośrednio do rur spustowych. Problem w tym, że niektóre systemy rynnowe są nie tylko źle zaprojektowane, ale również niedrożne. Te poważne wady mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń, a nawet całkowitego zniszczenia systemu rynnowego i całej elewacji.

Obstrukcja i zły rozmiar to dwie konsekwencje źle działającego orynnowania

Prawidłowo zwymiarowane systemy rynnowe powinny być profesjonalnie zaprojektowane. Właściwe obliczenia są niezbędne dla ich funkcjonalności i niezawodności. Błędy dekarzy mogą mieć bardzo poważne konsekwencje.

  • Obstrukcja - źle zaprojektowany system rynnowy może spowodować lokalną niedrożność z powodu słabego drenażu. Zimą zamarzająca woda może spowodować rozszczelnienie rynien. Woda będzie rozszerzać się w objętości.
  • Uszkodzenie elewacji - źle zaprojektowany i zainstalowany system rynnowy może prowadzić do wilgotnych plam, a ostatecznie do uszkodzenia i pleśni na elewacji. Woda przeciekająca na elewację może spowodować uszkodzenie tynku. To, wraz z mrozem, może prowadzić do pogorszenia stanu tynku i ewentualnego odpadnięcia. Tak uszkodzona elewacja może w znacznym stopniu uszkodzić właściwości termoizolacyjne budynku.
  • Uszkodzenie systemów ociepleń - wysoki poziom wilgoci może spowodować, że systemy ociepleń staną się bardzo wrażliwe. Nawet jeśli rozszczelnienie systemu rynnowego może być minimalne, woda może przeciekać i powodować uszkodzenia warstwy termoizolacyjnej. Uszkodzenie to może być kosztowne i czasochłonne do naprawy.
  • Estetyka - Nieszczelne rynny mogą poważnie wpłynąć na ogólny wymiar estetyczny budynku. Nawet niewielka ilość może spowodować trudne do wyczyszczenia nacieki. Należy pamiętać, że ich zamalowanie nie przyniesie żadnego efektu.
  • Przeciążenia - rynny, które są źle zaprojektowane mogą być bardziej narażone na przeciążenia. Pamiętajmy, że rynny mogą utrzymać nawet kilkaset kilogramów (lub więcej) balastu podczas zimowych lub wiosennych roztopów. Może on spowodować poważne obrażenia lub śmierć, jeśli się pod nim znajdzie. Połać dachowa powinna być zabezpieczona zimą pułapkami śnieżnymi, płotami śnieżnymi lub innymi barierami śnieżnymi, aby zapobiec uszkodzeniu lub zerwaniu systemu rynnowego.

Podsumowanie

Rynny, które są prawidłowo zaprojektowane i zainstalowane będą trwały przez wiele lat. Ważne jest, aby zatrudnić tylko profesjonalną firmę, która posiada odpowiednie kwalifikacje i narzędzia do ich montażu.